Un servei diligent,
eficaç, seriós i avalat
per l'experiència
i especialització

Telf. 938 649 560

info@patongarciaasesores.com

Contacti amb nosaltres i consulti sense cap compromís

Assessoria Fiscal

Assessoria Fiscal

Una bona planificació fiscal és fonamental per al bon desenvolupament i funcionament de l'empresa.

Contínuament s'ha de valorar la situació particular del client per tal d'aconseguir el màxim estalvi de la seva càrrega tributària, sempre dins del marc legal vigent.

PATON GARCIA ASSESSORS realitza als seus clients una Auditoria fiscal inicial, per tal de conèixer totes les actuacions realitzades per l'empresa i poder traçar un pla d'actuació immediat per prevenir o solucionar els problemes existents.

Estudi, preparació i presentació telemàtica de les declaracions i liquidacions periòdiques de tots els impostos (IAE , IVA , IRPF , Impostos de Societats,…)

Declaracions d'operacions intracomunitàries.

Assistència en reclamacions i recursos davant l'Administració.

Assessorament i representació davant la Inspección d'Hisenda.

Estudi i assessorament sobre la forma més adequada per a la creació d'empreses.

Atenció especial gratuïta a emprenedors.

Assessorament a particulars:

Assessorament tributari

Declaracions anuals de renda