Un servei diligent,
eficaç, seriós i avalat
per l'experiència
i especialització

Telf. 938 649 560

info@patongarciaasesores.com

Contacti amb nosaltres i consulti sense cap compromís

Assessoria laboral

Assessoria Laboral

Som conscients que els conflictes que l'empresa pot viure amb el seu principal actiu, el personal, pot arribar a ocasionar el col · lapse en el desenvolupament de la seva activitat, ja que una gestió deficient i incorrecta, és sempre font de contínues reclamacions.

PATON GARCIA ASESORES li proporciona un assessorament permanent a la seva empresa.

 • Informació puntual de les novetats legislatives
 • Informació mensual sobre obligacions empresarials
 • Consultes verbals i dictàmens per escrit
 • Control sobre la Gestió Laboral de la seva empresa: afiliació, contractes, nòmines i assegurances socials.
 • Càlcul de liquidacions i cessaments d'empresa
 • Estudi d'avantatges i bonificacions en la contractació de personal
 • Auditoria laboral GRATUÏTA a l'inici de nostres serveis
 • Estudi i interpretació dels convenis col.lectius, aplicació i actualització
 • Expedients sancionadors, extincions de contracte per Acomiadament
 • Expedients de regulació d'ocupació (ERO)
 • Negociació col.lectiva
 • Estrangeria: permisos Inicials, renovacions i reagrupació familiar
 • Representació i defensa davant l'IMAC i jutjats socials
 • Representació i defensa davant qualsevol organisme del Ministeri de Treball i Seguretat Social i Inspecció de Treball
 • Alegacions i recursos en matèria de infraccions i sancions en l'ordre social

Assessorament a particulars:

 • Assessorament jurídic denúncies davant la Inspecció de treball i formalització de demandes davant el Jutjat del Social (Acomiadament, reclamacions de quantitat, expedients d'invalidesa, ....)
 • Càlcul i expedients de pensions (jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat, ....)