Un servei diligent,
eficaç, seriós i avalat
per l'experiència
i especialització

Telf. 938 649 560

info@patongarciaasesores.com

Contacti amb nosaltres i consulti sense cap compromís

Auditoría Laboral

Auditoria Laboral

Les conductes empresarials conforme a dret eviten problemes, l'empresari avui més que mai, necessita tenir un coneixement cert sobre la situació de l'empresa, i ha de conèixer els riscos associats a l'incompliment de les normes.

La correcta aplicació de les normes laborals suposa una base sòlida per evitar conflictes, i per traçar polítiques de recursos humans que concordin amb l'estratègia empresarial.

L'Auditoria laboral consisteix en un estudi tècnic, objectiu, imparcial i fiable que posa de manifest la realitat sociolaboral de l'empresa.

Obligacions de l'empresari:

 • Conèixer quina és la situació de l'empresa
 • Conèixer els riscos associats a possibles incompliments
 • Practicar tots els incentius, bonificacions i drets la llei li permet en interès de la seva empresa
 • Identificar seu actiu personal, de manera que pugui obtenir cada vegada major rendibilitat, prosperitat i estabilitat

Objectius d'una auditoria sociolaboral:

 • Comprovar totes les actuacions dutes a terme per l'empresa
 • Detectar errors, falsedats, fraus, omissions o la incorrecta aplicació de les normes
 • Emetre un informe tècnic identificant els riscos existents i fent constar les recomanacions necessàries

Avantatges de realitzar una auditoria:

 • Facilitar una informació veraç als accionistes o direcció de l'empresa
 • Informar sobre la situació real, en casos de compra, venda, fusió, etc. o canvis en l'estructura del negoci
 • Conèixer el grau d'incompliment de les normes sociolaborals, i prevenir els riscos d'una indeguda aplicació de les mateixes
 • Evitar pèrdues causades per procediments deficients

El nostre despatx amb la seva especialització, experiència i capacitació professional posa a la seva disposició el servei d'Auditoria laboral que l'ajudarà a rendibilitzar els seus resultats.